Páginas: 1 SERVEI CATALA DE TRÀNSIT Professors/ores INT/908/2022

CONVOCATÒRIA AVALUACIÓ ORDINÀRIA DE LA FASE ENSENYAMENT A DISTÀNCIA
Es convoca les persones aspirants admeses a la fase d’ensenyament a distància del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor/a de formació viària a fer la prova d’avaluació ordinària, segons la base 5.3 de la convocatòria.

Data d’examen: 20 de maig de 2023
Presentació: 8.30 hores
Crida: 8.45 hores
Inici de la prova: 9.00 hores

Lloc de concentració:

Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona,  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Edifici G 5 – Entrada principal, davant de consergeria.

Per fer la prova, les persones aspirants han de portar el DNI o el document acreditatiu de la seva identitat, i en el cas de persones estrangeres, la targeta de residència o d’identitat en vigor o, si no, el passaport.

Per omplir el full de respostes cal portar bolígraf.

Fuente: SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT ( https://transit.gencat.cat/ca/formacio_i_educacio/formacio_de_professionals_de_la_formacio_de_conductors/convocatories/professors-ores-int-908-2022/ )